حتما شما هم به عنوان یک مسئول و یا کارمند یک سازمان با روش نظام آراستگی 5S آشنا شده اید اما شاید به درستی ندانید که منظور از آن...
در هر زمان و مکانی برای انجام یک کار، جان نیروی انسانی مهم ترین فاکتور قابل توجه هست که تنها با حفظ و رعایت نکات مربوط به اچ اس...
قطعا شما هم در اطراف خود آلودگی شهر و طبیعت را دیده اید اما شاید برایتان سوال باشد که تعریف آلودگی به صورت کلی چیست و چه انواعی دارد؟...
پمپ ها در همه جا از ساختمان های ساده مسکونی برای آب رسانی تا صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاه ها برای تحقق اهداف فرآیندی و گاهی انتقال نفت...
گسکت یک عنصر اساسی در بسیاری از فرآیندهای تولید است که در انواع و کاربردهای مختلفی در دسترس است. مواد سازنده آن ها براساس کاربرد آن ها متفاوت است...
تفاوت پمپ و کمپرسور را می توان در یک جمله خلاصه کرد، پمپ برای افزایش فشار مایعات به کار می رود و کمپرسور برای افزایش فشار گازها. اما تفاوت...