آرسن دوره های آموزشی گسترده ای از جمله آموزش مکانیکال سیل را ارائه می دهد که روش های صحیح نصب ، راه اندازی و نگهداری اجزای تجهیزات را پوشش می دهد. این دوره های آموزشی جامع به پرسنل ها مانند مهندسین ، تکنسین ها و اپراتورها دانش لازم برای بهینه سازی زمان کار با کارکرد ایمن ، روان و مطمئن تجهیزات را می دهد.