آب‌بندهای مکانیکی دارای انواع مختلفی می‌باشند و شرکت آرتا صنعت آرسن با توجه به دسته بندی بالا قادر به طراحی و ساخت و تعمیر آنها باشد.