حجم زیاد و سایشی که در رابطه با فاضلاب و مدیریت آب پاک وجود دارد هنگام طراحی تجهیزات پشتیبانی ، چالش مهمی را ایجاد می کند. از آنجا که نسبت آب به مواد ساینده از یک منبع واحد می تواند به طور مکرر تغییر کند ، هر یک از اجزای آن باید به اندازه کافی با دوام باشد تا در برابر ساییدگی شدید مقاومت کند و همواره با اطمینان عمل کند. محصولات ما راه حل های مقرون به صرفه ای ارائه می دهند که باعث کاهش مصرف انرژی و افزایش بهره وری تجهیزات مورد استفاده در انواع کاربردهای آب تمیز و فاضلاب ، از تصفیه تا کلر زنی می شود.